Dean: YANG Bo

 

Executive Vice Dean: SHI Hongbing

 

Vice Dean: CHENG Shuxi


                 WU Yongjun